Puntentelling darten: hoe zit het?

Op een dartbord zijn verschillende ringen, sectoren en cijfers te zijn. Deze geven de puntentelling van het spel aan. Hier een korte uitleg van de puntentelling.

Uitleg van het bord
De getallen langs de rand van het bord geven het aantal punten aan voor een pijl in de desbetreffende sectoren. De sectoren zijn weer onderverdeeld in nog een aantal kleinere vakken.

  • In het midden is de double bull of bull’s eye (rood): 50 punten
  • Daaromheen heb je de single Bull (groen): 25 punten
  • Daaromheen een bredere ring, het bed (zwart en wit): hiervoor geldt het aantal punten dat op de rand van het bord staat.
  • Daaromheen een smalle ring, de triple ring (rood en groen): deze levert 3x het puntenaantal op.
  • Daaromheen weer een bed (zwart en wit): hiervoor geldt het aantal punten dat op de rand van het bord staat.
  • Daaromheen de double ring (rood en groen): hiervoor geldt 2x het aantal punten dat bij het desbetreffende vak staat.

Wanner geen score
Wanneer je een dart in de buitenste zwarte rand gooit (waar geen cijfers staan), levert het geen punten op. Een dart die van het bord terugkaatst (een bouncer), levert ook geen punten op. Hetzelfde geldt voor een pijl die uit het bord valt voordat de speler al zijn 3 pijlen er uit heeft kunnen halen.

Spelregels
De meest voorkomende spelvorm is 501. Hierbij krijgt elke speler 501 punten, die hij/zij moet wegspelen door om de beurt 3 pijlen te gooien. Degene die als eerste op 0 uitkomt wint het spel. De laatste beurt wordt niet meegerekend als het puntenaantal daarmee onder de 0 zou komen. De laatste pijl die wordt gegooid om op een 0 uit te komen, moet een double ring zijn of een Bull’s eye.